نفقه

مراحل دریافت نفقه

۲۸ دی، ۱۴۰۰

نفقه

نفقه چیست؟ نفقه:وظیفه مرد در قبال خانواده خود می باشد تا نسبت به مسائل مادی از جمله  تهیه، خوراک، پوشاک مسکن،مسافرت،درمان و…. است و به طور […]
خدمات مشهد وکیل