خانواده

۲۸ دی، ۱۴۰۰

نفقه

نفقه چیست؟ نفقه:وظیفه مرد در قبال خانواده خود می باشد تا نسبت به مسائل مادی از جمله  تهیه، خوراک، پوشاک مسکن،مسافرت،درمان و…. است و به طور […]
۲۸ دی، ۱۴۰۰

مهریه

مهریه طبق نظر وکیل مهریه در مشهد: مهریه و انواع آن و اطلاعات مربوط به مهریه مهریه مالی است که معمولا هنگام عقد نکاح زوج به همسر […]
۲۷ دی، ۱۴۰۰

تمکین

وکیل تمکین در مشهد  تمکین چیست؟ از نظر وکیل تمکین در مشهد مسئله وظایفی که پس از صیغه برای زوج ایجاد میشود و باید به آن عمل […]
خدمات مشهد وکیل