وکیل_کیفری

وکیل کیفری

انتقال مال غیر
توضیحات و تعاریف کلی در مورد جرم انتقال مال غیر:

انتقال مال غیر یکی از جرایم مبتلابه است که در حکم کلاهبردای محسوب می شود و قانونگذار برای این عمل که درمواردی بسیار نزدیک به معامله معارض ومعامله فضولی می باشد جرم انگاری مجازات تعیین کرده و مطالب حاذ اهمیت این است که عدم توانایی در تشخیص عمل انجام شده مبنی براینکه مشمول کدام مورد می باشد باعث می شود در نهایت علیرغم مراجعه به عدلیه نتیجه دلخواه شما حاصل نگردد و این تصور به وجود آید که علاوه بر جامعه در دادگاه هم حق شماضایع گردیده.

تعریف انتقال مال غیر

هرگاه شخصی عین یا منفعت مال فردی را به شخص دیگری منتقل نماید مصداق جرم انتقال مال غیر می باشد و به بیان بسیار ساده هر زمان اگر بنده عین ( اصل مال مثل خانه،ماشین و….) یا منفعت آن را ( منافعی که از اصل مال حاصل می شود مثل اجاره خانه ، اجاره ماشین و… ) شما را که در حال خواندن این مطلب هستید به فردی دیگری منتقل نمایم انتقال مال غیر صورت گرفته
برای انتقال مال غیر مجرمین مختلفی متصور است:

اولین مورد:
شخص انتقال دهنده

دومین مورد:
شخص انتقال گیرنده درصورتی که عالم به این‌ موضوع باشد که فرد مالک مورد انتقال داده شده
نمی باشد به مشارکت در انتقال مال غیر محکوم می شود

سومین مورد:
مالک اصلی درصورتی که مالک از انتقال مالش مطلع گردد و ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از موضوع برای انتقال گیرنده اظهارنامه ارسال ننماید خوده ایشان هم معاون جرم انتقال مال غیر می باشد

وکیل جعل اسناد

جرم جعل و استفاده از سند مجعول

تعاریف کلی جرم جعل و استفاده از سند مجعول

به طور کلی در قانون برای جرم جعل مصادیق فراوانی درنظر گرفته شده و جدای از مبحث جعل هرکسی سند مجعول را استفاده نماید مرتکب جرم دیگری گردیده،در نتیجه جعل یک جرم است و استفاده از سند مجعول جرمی دیگر و در نتیجه اگر شخصی هردو عمل را مرتکب شود به دو مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محکوم میگردد و بعضامی تواند همین جعل و استفاده از سند مجعول مانور متقلبانه محسوب شود تا درصورتی که مالی برده شده باشد جرم کلاهبرداری هم به جرایم شخص مرتکب اضافه گردد


تعریف قانونی جرم جعل:
جرم جعل عبارتست از ساخت یا تغییر نوشته برخلاف حقیقت و به قصد تقلب و با ضرر به غیر

نکات مهمی که در مورد جرم جعل و استفاده از سند مجعول باید بدانیم:

درجرم جعل می بایست به اشخاص ثالثی باشد ضرری وارد گردد در غیر اینصورت جرم جعل اتفاق نیوفتاده و مورد بسیار مهم دیگر این است که درصورتی شخص جاعل، سند مجعول را به حالت اول باز گرداند بازهم قابل پیگیری و مجازات می باشد ، مهمترین موردی که در جرم جعل با آن مواجه هستیم و عموم مردم به هیچ عنوان اطلاعاتی در این خصوص ندارند عمل بسیار ساده و رایج آنهاست که مصداق بارز جرم جعل می باشد درج تاریخ مقدم به روی سند یا نوشته می باشد مثلا فردی در عید نوروز سال۱۳۹۹ خانه ای خریداری می نمایید و مبایعه نامه وی مفقود می شود در سال ۱۴۰۰ طرفین مبایعه نامه جدیدی تنظیم می‌نمایند و تاریخ تنظیم قرارداد را سال ۱۳۹۹ قید می نمایند این عمل مصداق بارز جرم جعل می باشد و قابل پیگیری است

خدمات مشهد وکیل