قوانین صدور چک

قانون جدید صدور چک
وکیل چک  در مشهد و مسئله تعریف چک :

برگه ای است که طبق آن شخص وجهی که در بانک سپرده را برداشت یا دستور پرداخت آن را به شخص ثالث یا حواله کرد وی می دهد

تفاوت چک با سایر اسناد عادی :

در اسناد عادی صرفا از طریق مراجع قضایی می توانيم وجه خود را مطالبه کنیم لیکن درمورد چک هر چند که سند عادی تلقی می شود ، اما به دلیل لازم الاجرا بودن چک ،قانونگذار مزایایی در نظرگرفته است،از جمله اینکه امکان توقیف اموال قبل از شروع جلسات رسیدگی  وجود دارد که اینگونه موارد باعث گردیده تا این برگه قدرت بالایی نسبت به سایر اسناد عادی داشته باشد.

روشهای وصول چک  به کمک وکیل چک در مشهد:

 

سه روش برای وصول وجه چک وجود دارد

۱ :وصول چک از طریق دادگاه کیفری

۲:وصول چک از طریق مراجعه به اجرای ثبت اسناد و املاک

۳ :وصول چک از طریق حقوقی

انتخاب نحوه وصول وجه چک خیلی مهم است زیرا هرکدام از موارد بالا شرایط خاص خود را دارد

۱ وصول چک از طریق دادگاه کیفری:

برخلاف دید عموم به صرف داشتن چک بدون جلسه رسیدگی و محکومیت شخص امکان جلب شخص صادر کننده چک وجود ندارد
ودرصورتی که بخواهیم از طریق دادگاه کیفری وجه چک را مطالبه کنیم باید به موارد مختلفی دقت کنیم در غیر اینصورت رای برائت طرف مقابل صادر خواهد شد

شرایط لازم جهت شکایت کیفری در مورد چک:

 

اولین مورد: صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک است که با مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه چک گواهی عدم پرداخت صادر می گردد

 
وکیل چک در مشهد
وکیل چک در مشهد

دومین مورد:این است چک باید به روز صادر شده باشد، یعنی امروز چک صادر شده باشد و سر رسید آن همین امروز باشد.

سومین مورد:بیش از ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت نگذشته شده باشد.

چهارمین مورد :چک منتقل نشده باشد یعنی شخصی که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده چک را منتقل نکرده باشد.

پنجمین مورد : عدم مشروعیت  چک یعنی چک برای معاملات نامشروع صادر نشده باشد

مواردی که توضیح داده شد باید برای وصول چک  رعایت شود در غیر اینصورت رای دادگاه کیفری به نفع شما نخواهد شد
 
 

۲ مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت:

یکی دیگر از روشهایی که می توانیم وجه چک را مطالبه کنیم مراجعه به اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد که این مورد علاوه بر مزایا معایب خود را دارد

مزایای مراجعه به اجرای ثبت اسناد و املاک جهت وصول چک:

مراجعه به اجرای ثبت اسناد و املاک به دلیل عدم تشکیل جلسه است و دستور سریع توقیف اموال از جمله مزایای آن محسوب می شود
از دیگر مزایای مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک این است که ابتدا هزینه دادرسی دریافت نمی شود ولی در انتها هزینه ای معادل نیم عشر در یافت خواهد شد

معایب وصول چک از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک:

از آنجا که صرفا می توانيم علیه صادر کننده چک اقدام کنیم عیب بزرگ مراجعه به اجرای ثبت اسناد و املاک جهت وصل چک می باشد زیرا در این مورد امکان مطالبه وجه چک از ضامنین و دیگر ظهرنویسان وجود ندارد.
مورد دیگر آنکه ما از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک نمی توانیم مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمایم و صرفا می توانيم اصل مبلغ چک را دریافت نمایم

3مطالبه وجه چک از طریق دادگاه حقوقی:

موردی رایج است که عموم مردم از این طریق اقدام می نمایند مراجعه به دادگاه حقوقی جهت وصول وجه چک می باشد لیکن در این مورد اگر مواعد چک رعایت شود به راحتی می توانيم حتی قبل از جلسه رسیدگی بدون تودیع ضمانتی اموال صادر کننده یا ظهرنویسان را توقیف نماییم

نکته:اما باید در نظر داشت این مهلت ده روزه است حتما می بایست دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را مطرح کنیم در غیر اینصورت رفع توقیف اموال مذکور صادر نخواهدشد

مراحل وصول وجه چک از طریق دادگاه حقوقی

ابتدا باید گواهی عدم پرداخت چک صادر شود

دوم مطرح کردن دادخواست حقوقی و ابطال تمبر هزینه دادرسی بر اساس مبلغ چک

نکته:درصورتی که بخواهیم اموال توقیف شود، حتما باید درخواست تامین خواسته بدهیم

برگذاری جلسه رسیدگی و صدور رای

نکته مهم در مورد مواعد چک:

درصورتی که چک دریک حوزه قضایی صادر شده باشد ظرف ۱۵ روز از تاریخ چک باید به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت صادر شود

درصورتی که صدور چک و محل پرداخت آن دو حوزه قضائی متفاوت باشد ۴۵ روز از تاریخ چک باید به بانک مراجعه شود

و درصورتی که چک خارج از کشور صادر شده باشد ظرف ۴۵ روز باید به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت صادر شود

بارعایت موارد بالا
ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می بایست طرح دعوا شود در غیر اینصورت همانطور که در بالا گفته شد امکان مطالبه وجه چک علیه ظهر نویسان و ضامنین وجود ندارد

از مهم ترین مزایا و خوبی این مورد آن است که علیه همه می توانيم در یک دادخواست طرح دعوا کنیم و از هر شخصی که توانستیم وجه خود را مطالبه کنیم

قانون جدید صدور چک

صدور چک مشمول قوانین و مقرراتی هستند که  صادر کننده چک یا همان صاحب برگه چک یا وکیل حقوقی ان ملزم به رعایت ان میباشند که در صورت تخدی از ان  نسبت به چک صادر شده باید پاسخگو باشند که قانون به ان اشاره کرده است وکیل سید علی رضویان در ضمینه مشکلاتی که افرادی که بدون داشتن اگاهی به قانون اقدام به صدور چک میکنند در کنار شماست  تا حقوق شما را اخذ کند

در قوانین جدید سال 1400 که به تصویب رسیده ،فرد صادر کننده چک باید هنگام صدور چک به مقدار مبلغی که چک را صادر میکند در حساب خود موجودی داشته باشد 

وکیل چک در مشهد
وکیل چک در مشهد در زمینه مسائل مربوط به چک در خدمت شماست
خدمات مشهد وکیل