وکیل خانواده

وکیل طلاق مشهد

طلاق

از نظر وکیل طلاق مشهد بنظر کمتر کسی وجود دارد که معنا کلمه طلاق را نداند ولی به هرحال معنای لغوی طلاق پایان زندگی مشترک زوجین می باشد البته باید در نظر داشته باشیم که طلاق تنها مورد پایان زندگی مشترک نیست و رابطه زوجیت با عوامل دیگری چون فوت و یا فسخ نکاح پایان میپذیرد
و طلاق موردی شایع جامعه است برای جدای زوجین از یکدیگر

انواع طلاق

طلاق دو نوع است
طلاق بائن
طلاق رجعی

وکیل طلاق مشهد و مسئله طلاق بائن چیست؟

حتما می دانید که از زمان جاری شدن صیغه طلاق زوجه (زن) تا مدتی امکان ازدواج ندارد ندارد و در اصلاح حقوقی در ایام عده به سر می برد به هرحال با توجه به تفاسیر بالا در طلاق بائن امکان رجوع زوج به همسر برای ازدواج نیست و می بایست مجددا خطبه عقد خوانده شود توجه داشته باشید که در ایام عده طلاق بائن طرفین از یکدیگر ارث نمیبرند و زن مستحق نفقه نخواهد بود

وکیل طلاق مشهد  طلاق رجعی چیست؟

برخلاف طلاق بائن که توضیح دادیم در طلاق رجعی در ایام عده امکان رجوع وجود دارد و نیاز به جاری شدن خطبه عقد نیست و نفقه در ایام عده به زن تعلق میگیرد و در صورت فوت ارث خواهد رسید

با توجه به اینکه طلاق پیچیدگی های خاص خود را دارد برای عموم مردم توضیحات زیاد گیج کننده خواهد بود و صرفا دانستن اطلاعات ذیل برای حل مشکلات خود کافی خواهد بود

روش های طلاق؟
طلاق به درخواست زوج
طلاق به در خواست زوجه
طلاق توافقی

طلاق به درخواست زوج چگونه است؟

طلاق به در خواست زوج (مرد) امری است که در حوزه اختیارات ایشان است و همانطور که زن بدون هیچ دلیلی می تواند تقاضای مهریه نماید قانونگذار برای مرد این حق را درنظر گفته است که بدون هیچ دلیلی میتواند همسر خود را طلاق دهد ولیکن برخلاف تصور عموم در هرحالت مهریه به زوجه تعلق میگیرد و تفاوتی بین اینکه طلاق از سمت چه کسی باشد وجود ندارد البته باید درنظر داشته باشیم که در این صورت حقوقاتی تنصیف داری به زن تعلق میگیرد

طلاق به در خواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه از مواردی است مورد رایجی است که زن با توجه به شرایط زندگی خود از دادگاه تقاضا می نماید تا رای به طلاق داده و زوجه بتواند مطلقه شود اما همانطور که گفتم از آنجا که قانون گذار حق طلاق را برای مرد درنظر گرفته است تا بدون هیچ دلیل منطقی همسر را خود را مطلقه سازد

ولی قانون گذار برای زن تحت شرایطی این امکان را فراهم آورد تا با اثبات آن شرایط در دادگاه بتواند از مرد طلاق بگیرد

۱ درصورتی که مرد به موجب حکم قطعی دادگاه به بیش از ۵ سال حبس محکوم گردد
۲ درصورتی که مرد ۶ ماه متوالی یا یکسال متناوب زندگی خود را ترک نموره باشد و خبری از ایشان نباشد
۳ اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی که به زندگی خلل وارد
۴ عسر و حرج

فراموش نکنیم که موارد بالا تمثیلی است و اختصاصی نیست و هر شرایط که زندگی را برای زن مشقت بار نماید که دادگاه احراز نماید تحت عنوان عسر و حرج مصداق دارد و دادگاه رای به طلاق خواهد داد

طلاق توافقی

همانطور که از نام آن پیداست در طلاق توافقی طرفین می نمایند بر طلاق که معمولا در اینصورت طلاق مرد به زن وکالت در طلاق می دهد تا ایشان بتواند خود را مطلقه سازد از آنجا که در این شیوه طلاق توافق وجود دارد زوجین به چالش های حقوقی و برخورد نمی‌کنند و راحتتر رای به طلاق داده می شود

با توجه به مطالب فوق یک دسته بندی دیگر برای طلاق وجود دارد

طلاق خلع
طلاق مبارات

در طلاق خلع به واسطه کراهتی که زن از شوهر خود دارد مبلغی به اندازه مهریه کمتر یا بیشتر می بخشد

در طلاق مبارات زن به واسطه کراهتی که از مرد دارد مالی معادل مهریه یا کمتر می بخشد

توجه داشته باشید که در طلاق بائن که اکثریت طلاق های جامعه ما را تشکیل می‌دهد می تواند از نوع خلع باشد یا مبارات
توجه داشته باشید که طلاق توافقی از نوع رجعی می باشد

و با بخشیدن مبلغی زن آن را تبدیل به طلاقی پی نماید که از سمت شوهر بائن خلع است اما از سمت زن رجعی محسوب می شود و در صورت رجوع به فدیه از سمت زن ( آن چیزی که به همسر خود بخشیده) تبدیل به طلاق به طلاق رجعی می شود و در این صورت مرد هم می تواند از طلاق خود رجوع نماید

وکیل طلاق مشهد

مشاوره با وکیل

    خدمات مشهد وکیل